TRZCIŃSKI

Nazwisko Trzciński to forma odmiejscowa. Jej podstawę mogą stanowić nazwy miejscowości, np. Trzcin w powiecie lubawskim, Trzcinica w powiecie noworadomskim, kościańskim i innych, Trzciniec m.in. w powiecie kutnowskim i nieszawskim, zob. 2 http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/547, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XII, s. 546 i następne. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 722) odnotowuje kilkanaście szlacheckich rodzin noszących to nazwisko, m.in. Trzcińskich herbu Dołęga, Gozdawa, Jastrzębiec.