TUGA

Podstawę nazwiska Tuga stanowi tak samo brzmiący rzeczownik pochodzenia wschodniosłowiańskiego, który oznaczał ‘troskę, zmartwienie’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 627.