TURCZAŃSKI

Nazwisko Turczański ma kilka możliwych podstaw, tzn. 1. Turek, Turczyn, 2. tur, 3. turkać, 4. turczeć, czyli ‘skrzeczeć’, 5. turczyć, czyli ‘robić Turkiem, nawracać na wiarę mahometańską’, ale też ‘stawać się Turkiem, bisurmanić się’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 629, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 169.