TURNIAK

Nazwisko Turniak ma kilka  możliwych podstaw, które łączy podstawa turn-, czyli: 1. turnąć ‘potoczyć’, ale też ‘usunąć, wypędzić’, 2. turnia ‘skała’, ale też ‘piwnica, loch’, i ‘kolumna’ 3. turn ‘jeden po drugim, koleją, wokół, po kolei’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 629, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 171. Miejsce zamieszkania osób noszących to nazwisko przedstawia strona: https://nazwiska-polskie.pl/Turniak