TWÓRZ

Formę Twórz wywodzi się od czasownika tworzyć, czyli: 1. dawać byt komu, czemu, stwarzać, 2. zmyślać, składać, układać, 3. kształtować, urabiać, 4. robić, pracować koło pszczół, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 180.