TWORZ

Nazwisko Tworz pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika, ktory oznaczał ‘robotę, zajęcie w borach koło barci’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 180. Mogło to być pierwotnie przezwiskowe określenie bartnika, które potem utrwaliło się jako nazwisko.