TYJAS

Nazwisko Tyjas ma kilka potencjalnych podstaw etymologicznych: 1. imię Tymoteusz, oznaczające pierwotnie ‘czciciel Boga’, imiona tego typu „bardzo odpowiadały chrześcijanom, dla których bojaźń Boża, łac. timor Dei, to jeden z darów Ducha Świętego” (cyt. z E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdańsk 2000, s. 416), 2. niemiecką nazwę osobową Tietz, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 633, będącą formą pochodną od imienia Dietrich, 3. czasownik tyczyć, czyli: a) tykami wyznaczać, b) wtrącić się, wziąć udział, zob. tzw. Słownik warszawski, t. VII, s. 182, 4. czasownik tyć. Można też uznać – ale to dość liberalna interpretacja, że to forma pochodna od imienia Matthias > Matyjas > Tyjas. I, szczerze pisząc, ta wersja wydaje mi się najbardziej prawdodpodoba.