TYRALIK

Podstawę nazwiska Tyralik stanowi czasownik tyrać, czyli: 1. = terać ‘zużywać, poniewierać’, też ‘ciężko pracować’, 2. gromić, łajać, 3. chodzić prędko, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 190.