UBA

Nazwisko Uba – wbrew pozorom – to forma jak najbardziej słowiańska. Pochodzi od dawnego imienia złożonego Ubysław lub od czasownika ubać się, który oznaczał: 1. przestaszyć się, przerazić się, 2. bojaźnią chronić się przed czymś („Czegom się bał, tegom się nieubał”), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 637, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 196.