ULATOWSKI

Nazwisko Ulatowski pochodzi od nazwy miejscowej Ulatowo. Miejscowość znajduje się w powiecie przasnyskim, zob. http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/673 Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 729-730) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – „Ulatowski vel Nartowt herbu Jastrzębiec, 1480 r. (…) Stara rodzina mazowiecka, której jedna gałąź przeniosła się na początku XVII w. do Wielkopolski”