ULMAN

Nazwa osobowa Ulman została odnotowana bardzo wcześnie – już w 1318 roku, pochodzi od niemieckiej nazwy osobowej Ulmann, ta zaś od imienia złożonego Uodalmann, uodal oznaczało ‘ojcowiznę, dziedzictwo po ojcu’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 638, Z. Klimek, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, Kraków 1997, s. 273.