URYS

Nazwisko Urys można wywodzić od czasownika urysować, czyli ‘pokryć się rysami, porysować się, zrysować się’, np. „Skóra na policzkach urysowała się zmarszczkami”, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 355. Przypuszczalnie nazwisko powstało na kanwie przezwiska nawiązującego do wyglądu. Inną możliwością interpretacyjną jest uznanie go za uproszczoną formę pochodną od litewskiej nazwy osobowej Uršys.