WALENTEK

Nazwisko Walentek pochodzi od imienia Walenty. Było ono znane w Polsce od XV wieku, pochodzi ono od łacińskiego valens/valentis ‘mocny, potężny’ lub niemieckiej nazwy etnicznej Valens; nazwę osobową Walentek odnotowano już w 1632 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 649. Obecnie najwięcej nosicieli tego nazwiska mieszka (według bazy Pesel) w Częstochowie, zob. http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/walentek.html