WASILEWSKI

Nazwisko Wasilewski pochodzi od Wasil, formy imienia Bazyli. Imię Bazyli było notowane w Polsce od XIII w., pochodzi od greckiego basileús ‘król’, K. Rymut, „Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny”, t. I, s. 24. Jan Siwik, (Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 737) wymienia kilka rodów noszących to nazwisko: Wasilewskich vel Chochlik herbu Drzewica, a także Wasilewskich herbu: Ostoja, Rogala, Syrokomla.