WASZCZYK

Potencjalne podstawy nazwiska Waszczyk stanowią: 1. waski ‘jeden z was’, 2. waska ‘szaflik’, 3. nazwy osobowe na Wasz-, 4. niemiecka nazwa osobowa Waske (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. II L-Ż, Kraków 2001, s. 656).