WERYK

Nazwisko Weryk można wywodzić od: 1. wschodniosłowiańskiego imienia Wera, 2. od imienia Weronika. 3. od niemieckiej nazwy osobowej Wer, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 666.