WITH

Nazwisko, mogące być wariantem nazwy Wit, ma kilka potencjalnych źródeł: 1. imię Wit, 2. imię Witold, 3. staropolskie imiona złożone typu Witosław, 4. witać: a) pozdrawiać kogoś przy spotkaniu, b) przybywać, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 687-688. Można je również wywodzić wprost od staro-wysoko-niemieckiego with ‘powróz, plecionka, pierścień’, zob. Z. Klimek, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, Kraków 1997, s. 291. Pierwotnie mogło to być określenie wytwórcy albo sprzedawcy tego typu przedmiotów.