WOJDAN

Nazwisko Wojdan ma następujące potencjalne podstawy: 1. węgierski rzeczownik wojda ‘wojewoda’, używany także jako gwarowe określenia naczelnika Cyganów, 2. staropolskie imiona na Wojd- i imię Wojciech > Wojda; tę nazwę osobową odnotowano już w 1698 roku, zob.K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 694.