WOJNICZ

Nazwisko Wojnicz pochodzi od rzeczownika wojna. Oznaczał on: 1. wojowanie, kompania zbrojna, kroki nieprzyjacielskie, 2. służba wojskowa, 3. gwar, 4. gra w karty, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 681-682. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 756) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Wojnicz vel Sianożęcki vel Woynicz herbu Nałęcz, 1550 5., Wojnicze, powiat oszmiański, województwo litewskie.