WOJNIKIEWICZ

 

Nazwisko Wojnikiewicz uznaje się za formę pochodną od nazwy osobowej Wojna, ta zaś pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika, który oznaczał: 1. wojowanie, kompania zbrojna, kroki nieprzyjacielskie, 2. służba wojskowa, 3. gwar, 4. gra w karty, zob. tzw. Słownik warszawski, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 681-682. Por. także nazwę miejscową Wojna z byłego powiatu berdyczowskiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIII, s. 751.