WOJTKIEWICZ

Nazwisko Wojtkiewicz można wywodzić od Wojtek, czyli zdrobnienia imienia Wojciech lub od rzeczownika wójt. Imię Wojciech jest pochodzenia słowiańskiego i „powstało jako złożenie elementów Woj- ‘woj, wojownik’ oraz –ciech (taki sam jak w wyrazach cieszyć (się), uciecha, pociecha). (Zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 286. ). Wyraz wójt definiowano następująco: 1. prezes rady miejskiej, najwyższy z urzędników miejskich, burmistrz, prezydent, 2. zwierzchnik gminy wybierany z grona właścicieli gruntów („jaki wójt bywa, taka i gromada”), 3. sołtys, przełożony nad gromadą wiejską, sędzia wiejski spośród włościan wybrany, 4. jeden z włościan poddanych, wybrany przez dziedzica, nie mający żadnej władzy sądowniczej, obowiązany tylko do wypełnienia na pańszczyznę, pilnowania robotników i zdawania z nich sprawy przed ekonomem, 5. gumienny, karbowy, włodarz, wybierany dawniej z wioski gospodarz do gospodarowania na roli, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 703-704. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 758) odnotowuje następujące rodziny noszące to nazwisko: Wojtkiewicz herbu Lubicz, 1852 r., Wojtkiewicz vel Woytkiewicz herbu Łabędź, 1526 r., Wojtkajcie, pow. rosieński, Wojtkiewicz vel Woytkiewicz hernu Wolff, 1669 r., nob. Wojtkiewicze, pow. obruski, Wojtkiewicz, 1528 r., Wojtkuszki, pow. święciański.