WYSOPAL

Potencjalną podstawę nazwiska stanowi nazwa miejscowa Wyszopole (nowosądeckie, gmina Łącko), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 712.