ZĄBCZYŃSKI

Nazwisko pochodzi od nazwy osobowej Ząb, ta od rzeczownika ząb. Por. także nazwę miejscową Ząbie, odnotowaną na terenie byłego powiatu olsztyńskiego (zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV s. 506).