ZAGAJEWSKI

Nazwę osobową Zagajewski odnotowano już w 1402 roku, to forma odmiejscowa, której pochodzenie można łączyć z toponimami: Zagajew (powiat turecki), Zagajewice (powiat nieszawski, inowrocławski), Zagajewo (powiat gnieźnieński) itp., zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 717, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, s. 258 i następne, dostępne tu: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/258 Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 770-771) odnotowuje Zagajewskich herbu Nałęcz, Ogończyk, Pomian i Poraj.