ZAJDLER

nazwisko Zajdler można uznać za spolszczoną formę niemieckiej nazwy osobowej Seidler, pochodzącej od Seidler ‘osadnik’. Ewentualnie od nazwy osobowej Seidel < Sigfrid, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 5 Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, opr. Z. Klimek, Kraków 1997 s. 238, H. Bahlow, Niederdeutsches Namenbuch, Vaduz Lichtenstein 1987 s. 12. K. Rymut stawia inną tezę, uznając, że nazwisko ma następujące możliwe podstawy: 1. rzeczownik zajdel ‘szklany kufel’, 2. niemiecką nazwę osobową Seidel (wyżej wspomnianą i pochodzącą od niemieckiego imienia Sigfrid), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 720.