ZAKLIKOWSKI

Nazwisko Zaklikowski można wywodzić od nazwy miejscowej Zaklików, osady miejskiej w powiecie janowskim, zob. tu: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/297 Potencjalną podstawę nazwiska stanowi też nazwa osobowa Zaklika. Pochodzi ona od przypuszczalnie od klik, klicz 'zawołanie, okrzyk, hasło zwołujące rycerzy', zob. tu: https://nazwiska.ijp.pan.pl/haslo/show/id/20717 Współcześnie lokacja rodzin noszących to nazwisko przedstawia się następująco: https://nazwiska-polskie.pl/Zaklikowski