ZALIJASZ

Potencjalną podstawę nazwiska stanowi imię Eliasz. Imię pochodzi z języka hebrajskiego, od określenia ‘Jahwe jest moim Bogiem’ i nosili je liczni święci, zob. zob. M. Malec, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, Kraków 1995, s. 33. Możliwe też jest, że nazwisko jest formą pochodną od nazwy osobowej Zalisz, ta zaś pochodzi od żal, zob. tu: https://nazwiska.ijp.pan.pl/haslo/show/id/14465 Obecnie niewiele osób nosi to nazwisko, zob. https://polskienazwiska.pl/n/ZALIJASZ