ZBĄSKI

Nazwisko[1] utworzone formantem -ski od nazwy miejscowej Sbąszyn/Zbąszyn w byłym powiecie międzyrzeckim, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, t. X s. 513-515, t. XV cz. 2 s. 717. Nazwę Zbąski odnotował już Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki 1965-1981 t. VI s. 286.


[1] Zbąski herbu Nałęcz związany ze Zbąszyna, K. Niesiecki, Herbarz polski, t. I-X, Lipsk 1839-1846, t. X s. 121.