ZDECHLIK

Nazwisko pochodzi przypuszczalnie od przymiotnika zdechły. Jego znaczenie było następujące: 1. który zdechł, 2. przenośnie mawiano też tak o człowieku, który był ledwie żywy, osłabiony, schorowany, ledwie włóczący nogami, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VIII, s. 405. Mogło to być pierwotnie przezwiskowe określenie nawiązujące do kondycji fizycznej – wprost albo przewrotnie, jak np. przezwisko Kruszyna w odniesieniu do kogoś sporych rozmiarów. Obecna lokacja, zgodnie z bazą PESEL, osób noszących to nazwisko przedstawia się następująco: https://nazwiska-polskie.pl/Zdechlik