ZIEMAK

Nazwisko Ziemak uznaje się za pochodne od tak samo brzmiącego rzeczownika, który oznaczał ‘rodaka’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 783 – ziemak, czyli ktoś pochodzący z tej samej ziemi, teraz powiedzielibyśmy - ziomek. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 677) odnotowuje kilka szlacheckich rodzin noszących to nazwisko – tzn. Ziemak vel Polikowski v. Thurski, v. Turski herbu Junosza, Ziemak vel Brzumiński herbu Łukocz, Ziemak vel Brzumiński herbu Rawicz, 1697 r., powiat warszawski, województwo mazowieckie.