ZUZAŃSKI

Nazwisko Zuzański to forma pochodna od imienia Zuzanna. Imię jest znane w Polsce już od XIII wieku, jego podstawę stanowi hebrajskie šūšhan ‘lilia’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 748, więcej o imieniu Zuzanna zob. tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zuzanna Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 787) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Zuzański, 1650 r., województwo sieradzkie, kaliskie.