Nazwiska widok główny

WNYKOWICZ

Nazwisko Wnykowicz utworzono sufiksem patronimicznym (czyli tworzącym nazwy od imienia ojca) od nazwy osobowej Wnyk. Ta pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika, który oznaczał: 1. pętlice z drutu używaną przez kłusowników, 2. plagi, razy, cięgi, 3. narowy,złe przyzwyczajenia, upartość, fumy, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 670.

WOCHNIAK

Nazwisko Wochniak pochodzi od nazwy osobowej Woch, ta zaś od imion na Wo- typu Wojciech, Wolimir (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. II L-Ż, Kraków 2001, s. 692). Imię Wojciech jest pochodzenia słowiańskiego i „powstało jako złożenie elementów Woj- ‘woj, wojownik’ oraz –ciech (taki sam jak w wyrazach cieszyć (się), uciecha, pociecha), zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 286).

WOCHOWSKI

Nazwisko utworzono przyrostkiem –owski od nazwy osobowej Woch, ta od imion na Wo- typu Wojciech, Wolimir (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. II L-Ż, Kraków 2001, s. 692).

WODECKI

Nazwisko ma genezę odmiejscową. Jego pochodzenie można łączyć z m.in. z nazwami: Wodek z byłego powiatu inowrocławskiego lub Wodcza, kiedyś wieś zagrodowa w Małopolsce,  zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIII, s. 927, Wódki w powiecie gnieżnieńskim (uwaga p. Jerzego Wodeckiego, któremu serdecznie dziękuję). Nazwę osobową Wodecki odnotowano na terenie Polski w 1444 r., zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 693. 

WOIWOD

Nazwisko od zniemczonego apelatywu pochodzenia polskiego wojewoda > Woiwoda > Woywod/Woi(y)wod(t) ‘namiestnik, książę, wyższy urzędnik, władający prowincją’, K. Linnartz, Unsere Familiennamen, I. Zehntausend Berufsnamen in ABC erklärt, Bonn 1958 s. 266, J.K. Brechenmacher, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen, II Auflage, t. I, Limburg a.d. Lahn 1957 t. II s. 829. Por. Woiwoda, Wojda.

WOJACZEK

Nazwisko pochodzi od zdrobnienia imienia Wojciech, które jest pochodzenia słowiańskiego i „powstało jako złożenie elementów Woj- ‘woj, wojownik’ oraz –ciech (taki sam jak w wyrazach cieszyć (się), uciecha, pociecha). (Zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 286) lub od rzeczownika wojaczek = wojak, czyli: 1. ten, co dużo wojuje, człowiek zaprawny w boju, 2. żołnierz, 3. rycerz, bohater, mąż znakomity na polu wojennym, por. też wojaczka: 1. służba żołnierska, 2. tułaczka wojenna, 3. żona wojaka, 4. wojna, zob. tzw. Słownik warszawski, t. VII, s. 679.

WOJASIEWICZ

Nazwisko można wywodzić od imion na Woj-, np. Wojciech lub Wojsław lub których podstawą było prasłowiańskiego *vojь ‘wojownik’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 693. Imię Wojciech jest pochodzenia słowiańskiego i „powstało jako złożenie elementów Woj- ‘woj, wojownik’ oraz –ciech (taki sam jak w wyrazach cieszyć (się), uciecha, pociecha). (Zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 286). Analogicznie Wojsław – pierwotnie to ‘sławny wojownik’.

WOJCZEWSKI

Nazwisko utworzono przyrostkiem –ewski od nazwy miejscowej Wójcza (kieleckie, gmina Pacanów) (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. II L-Ż, Kraków 2001, s. 692). Nazwisko można wywodzić także od imienia Wojciech lub rzeczownika wójt. Imię Wojciech jest pochodzenia słowiańskiego i „powstało jako złożenie elementów Woj- ‘woj, wojownik’ oraz –ciech (taki sam jak w wyrazach cieszyć (się), uciecha, pociecha). (Zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 286).

WOJDAN

Nazwisko Wojdan ma następujące potencjalne podstawy: 1. węgierski rzeczownik wojda ‘wojewoda’, używany także jako gwarowe określenia naczelnika Cyganów, 2. staropolskie imiona na Wojd- i imię Wojciech > Wojda; tę nazwę osobową odnotowano już w 1698 roku, zob.K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 694. 

Strony