ŁAPIN

Nazwisko Łapin pochodzi przypuszczalnie od nazwy osobowej Łapa. Jej podstawę stanowić mogły czasownik łapać lub rzeczownik łapa. Czasownik łapać oznaczał kiedyś: 1. chwytać, porywać, łowić, 2. przenośnie – uganiać się, ubiegać się, 3. przenośnie podchwytywać coś, chwytać się za coś, a rzeczownik łapa m.in.: 1. końcową część nogi zwierzęcej, 2. dużą, niezgrabną rękę albo nogę ludzką, 3. ucho od garnka, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 794-795. Dane na temat oficjalnego miejsca zamieszkania w Polsce rodzin noszących to nazwisko znajdują się tutaj: https://polskienazwiska.pl/n/%C5%81APIN Jan Siwik (Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 408) odnotowuje szlachecką rodzinę noszącą to nazwisko – Łapin, 1764 r., Litwa.