NIECIENGIEWICZ

Nazwisko Nieciengiewicz uznaje się za formę pochodną od nazwy osobowej Nieciąg. Jej podstawę stanowi forma nie ciągać, por. nieciągły ‘luźny, przerywany’ i nieciąg ‘roślina ozdobna, nawłoć’, zob. K.Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 148. Dane na temat oficjalnego miejsca zamieszkania w Polsce rodzin noszących to nazwisko znajdują się tutaj: https://polskienazwiska.pl/n/NIECIENGIEWICZ.