BABICH

Nazwisko Babich można wywodzić od rzeczownika baba. Miał on kiedyś wiele znaczeń, czyli: 1. stara kobieta, starucha, 2. żebraczka, uboga, biedna, 3. matka ojca lub matki, 4. rubasznie ‘mężatka’ „skoro dzieweczce czepiec włożą, już ona baba”, 5. rubasznie ‘żona, stara jejmość, połowica, magnifika”, „babę brać” = żenić się, 6. położna, akuszerka, 7. kobieta sprawiająca kłopot, krępująca, kumoszka, 8. pogardliwie kobieta „gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”, 9. posługaczka, najemnica, wyrobnica, robotnica, 10. przekupka, 11. włościanka, kobieta wiejska, wieśniaczka, chłopka, 12. czarownica, wiedźma, przenośnie złośnica, sekutnica, kłotnica, kobieta swarliwa, 13. stręczycielka nierządu, 14. przenośnie o mężczyźnie = babiarz, niewieściuch, piecuch, niedołęga, tchórz, papla, plotkarz, 15. bałwan ze śniegu, 16. posąg kamienny męski albo żeński znajdowany w kurhanach, 17. ciężar do wbijania pali, do wytłaczania oleju, 18. szczotka, miotła do omiatania sufitów i ścian, 19. żelazo, na którym klepią kosy i sierpy (zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 77). K. Rymut (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 12) podaje, że nazwę osobową Babich odnotowano w 1794 r. Dane na temat oficjalnego miejsca zamieszkania w Polsce rodzin noszących to nazwisko znajdują się tutaj: https://polskienazwiska.pl/n/BABICH