PROŚCIŃSKI

Nazwisko można wywodzić od nazw miejscowych: Prość z byłego powiatu borysowskiego, Proście z byłego powiatu nowogródzkiego, Prościuny z byłego powiatu władysławowskiego, Prostyń z byłego powiatu węgrowskiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IX, s. 52, 63. Potencjalną podstawę nazwiska stanowi też rzeczownik prościna, czyli: 1. droga prosta, 2. człowiek prosty, prostaczek, zob. tzw. Słownik warszawski, t. IV, s. 1028.