ABŁAŻEJ

To nazwisko pochodzi od imienia Błażej, notowanego w Polsce już w XIII wieku. K. Rymut (Nazwiska Polaków, Wrocław 1991, s. 41) podaje iż imię zostało przejęte z łacińskiego Blasius i Blaseus, a pochodzi od łacińskiego przymiotnika blaseus ‘sepleniący’. Por. także nazwę miejscową Błażejewo, odnotowaną na terenie byłego powiatu śremskiego i Błażejki z byłego powiati łukowskiego, zob. „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” t. I, s. 246. Por. także abłaucha ‘czapka zimowa z uszami futrzanemi’, błażejek: 1. krążek woskowy, 2. gasidło kościelne (do gaszenia świec), 3. w olejarni belka do przyciskania makucha, zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 3, 172.