ABRAHAMOWICZ

Nazwisko utworzone formantem –owicz od biblijnego imienia Abraham lub –icz od formy patronimicznej Abrahamów.  To imię pochodzi od hebrajskiego wyrazu ab o znaczeniu ‘ojciec, tatuś’ i jest tłumaczone jako  ‘ojciec wielu, dostojny ojciec’, a także ‘kochaj ojca’ (J. Bubak, Księga naszych imion, s. 25; J. S. Bystroń, Księga imion w Polsce używanych, s. 97; H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno – hagiograficzny, s.30). Autorzy ostatniej z wymienionych książek sugerują, że nazwisko Abra(ha)mowicz nie musi pochodzić ze średniowiecza, może wywodzić się od polskich Karaimów (wyznających mozaizm). Można też doszukiwać się związku genezy nazwiska z nazwą wsi Abramów w byłym powiecie zamojskim, por. też Abramowice w byłym powiecie lubelskim (Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. I s. 20).