ADAMCZOWSKI

Nazwisko pochodzące od nazwy miejscowej Adamczowice w byłym powiecie sandomierskim, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, t. I s. 20-21, t. XV cz. 1 s. 7. Rodzina nosiła herb Pobóg, zob. A. Boniecki, Herbarz polski I s. 22.. Ewentualnie można je wywodzić od Adamczyk, Adamczuk, te od biblijnego imię Adam, zob. Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz, Słownik historycznych nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Białostocczyzny (XV-XVII wiek), Białystok 1997, t. I s. 15.