ADAMIEC

Nazwisko pochodzące od imienia Adam > Adami-ec. K. Rymut w Nazwiskach Polaków s. 73, podaje iż zostało ono zanotowane już w 1671 roku. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych t. I s. 9 odnotowuje 6244 osoby o takim nazwisku. Zob. ADAM.