ANTYGA

 

Nazwisko Antyga można łączyć z imieniem Antoni. Pochodzi ono od łacińskiego Antonius (pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego) i jest notowane w Polsce od XIII wieku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I A-K, Kraków 1999, s. 8). Bardziej przekonująca wydaje się jednak hipoteza, że to forma pochodna od łacińskiego antiquus, -a, -um ‘stary, podeszły wiekiem’, zob. Aleksandra Cieślikowa (red.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 7 Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, Kraków 2002, s. 51.