APTOWICZ

Nazwisko Aptowicz utworzono sufiksem patronimicznym (czyli tworzącym nazwy od imienia ojca) od nmiemieckiej nazwy osobowej Apt. Pochodzi ona od apt ‘opat’, określenia używanego także w odniesieniu do ‘przełożonych bractwa, cechu’, Z. Klimek, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, Kraków 1997, s. 6.