ARABIK

Nazwa osobowa Arabik została utworzona przyrostkiem –ik od Arab, ta nazwa zaś ma dwie potencjalne podstawy: 1. araba/haraba ‘rodzaj powozu’, 2. Arab ‘przedstawiciel narodu pierwotnie zamieszkującego Półwysep Arabski’, 3. koń arabski, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 297. Nazwa osobowa pierwotnie mogła określać np. hodowcę tej rasy koni.