ARCON

Nazwisko można wywodzić od 1. z pozbawieniem nagłosowego „h” od harc ‘zuch, junak’, 2. niemieckiej nazwy osobowej Harz, 3. imienia Artemi/Artemij, używanego od średniowiecza na terenach Kresów Wschodnich, pochodzącego od imienia greckiej bogini Artemidy (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I A-K, Kraków 1999, s. 8, 297). Por. też łacińskie arcus ‘łuk’.