BEMBNISTA

Nazwisko Bembnista pochodzi od rzeczownika bębnista, dawnego określenai dobosza, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 31.