BOCHRA

Nazwisko Bochra ma następujace potencjalne podstawy etymologiczne – imiona na Bo- typu Bogusław oraz staropolskie boch ‘tułów’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 42, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 732.