CENTKOWSKI

Nazwisko Centkowski zostało szczegółowo opisane tutaj: https://nazwiska.ijp.pan.pl/haslo/show/name/CENTKOWSKI, zdaniem twórców wspomnianej strony nazwisko pochodzi od nazwy osobowej Centka/Cętka, ta zaś rzeczownika cętka, zapisywanego kiedyś także jako centka. K.Rymut (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 70) podaje, że nazwę osobową Centkowski odnotowano już w 1766 r. Wcześniejsze tropy podaje J. Siwik w pracy Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 89 – wymienia rodzinę Centkowskich vel Cetkowskich v. Cętkowskich v. Czetkowski, herbu Pobóg, odnotowaną w 1500 r., Cetki, powiat rypiński, ziemia dobrzyńska  – o samej miejscowości Cetki zob. tu: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/536 i tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cetki Dane na temat oficjalnego miejsca zamieszkania w Polsce rodzin noszących to nazwisko znajdują się tutaj: https://polskienazwiska.pl/n/CENTKOWSKI