CHILKIEWICZ

Nazwisko można wywodzić od czasownika chylić (się) albo od imienia Hilary, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 79, por. także chyl: 1. sok mleczny, płynna część pokarmu, 2. pochyłość, spadzistość, stok, zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 312. Por. także nazwę miejscową Chilki, odnotowaną na terenie byłego powiatu kaniowskiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XV, cz. I, s. 304. Podstawę nazwiska może stanowić także Chilko, zdrobnienie imienia Filimon, zob. http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1.... Dziękuję za wskazanie tej koncepcji i źródła Panu o nicku Digitulus.