DORNOWSKI

Nazwisko Dornowski przypuszczalnie utworzono,polonizując je słowotwórczo przyrostkiem –owski, od niemieckiej nazwy osobowej Dorn, którą można wywodzić od: I. rzeczownika Dorn: 1. cierń, kolec (przenośnie Dorn im Auge sein ‘być solą w oku’), 2. trzpień, rdzeń, sworzeń, przebijak; II. nazwy miejscowej Dorn lub Dorna, III. określenia okolicy zamieszkania (w której punktem charakterystycznym były krzaki lub cierniste źywopłoty), IV. przezwiska „kłującego” (stachelige) człowieka, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 199.