DRUBKOWSKI

Nazwisko Drubkowski, zapisywane także jako Dróbkowski, pochodzi od rzeczownika drób. Oznaczał on: 1. małą rzecz, odrobinę, kruszynę, 2. pospólstwo, gmin, 3. ptactwo domowe, 4. drobne zwierzęta, 5. śrut, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 563. Nazwa mogła być pierwotnie przezwiskiem kogoś drobnej postury.